FRIS

Co to jest FRIS?

FRIS® to polskie narzędzie rozwojowe, którego metodologia opiera się na psychologii poznawczej. W sposób prosty i intuicyjny wyjaśnia, jak ludzie rozwiązują problemy i w jaki sposób podejmują decyzje.

Nazwa modelu wywodzi się od 4 perspektyw poznawczych, po które sięgasz najszybciej w momencie zetknięcia się z nowym problemem.

Jeśli najbliższa jest Ci Perspektywa Faktów, Twój styl myślenia to Zawodnik.

Charakterystyczne dla Ciebie to umiejętność szybkiej oceny, dążenie do konkretnego celu oraz skupianie się na elementach, które wydają się być niepodważalne i obiektywne. 

Jeśli bliżej Ci do Perspektywy Relacji, Twój styl Myślenia to Partner. 

Intuicyjnie czytasz sieci połączeń między ludźmi i zdarzeniami. Umiejętnie wzbudzasz zaufanie, wprowadzasz harmonię i łagodzisz konflikty.

Jeśli jest to Perspektywa Idei, jesteś Wizjonerem

Szczegóły nie są dla Ciebie zbyt istotne, widzisz szeroki obraz rzeczywistości, dzięki czemu dostrzegasz nietypowe powiązania elementów i możesz zaproponować oryginalne koncepcje. Jesteś elastyczny i kreatywny.

A jeśli Perspektywa Struktur, Twoim stylem Myślenia będzie Badacz

Dążysz do perfekcji, działasz według planu, który jest bardzo dobrze przeanalizowany. Jesteś spostrzegawczy i dbasz o szczegóły.

Czym jest styl myślenia i czy warto go znać?

Styl myślenia to Twój naturalny sposób reakcji w konfrontacji z nowym problemem. To wiedza o tym, jakie informacje będziesz priorytetyzował w momencie, kiedy będziesz musiał/musiała podjąć decyzję i rozwiązać problem. Wiedza, jak w każdym innym przypadku daje Ci pewnego rodzaju przewagę. 

Wiedząc o tym, na co zwracasz uwagę naturalnie, wiesz co może Ci umknąć i weźmiesz to pod uwagę w momencie podejmowania ważnej decyzji. Warto pamiętać o tym, że nie ma lepszych i gorszych stylów myślenia, mogą być jedynie niedopasowane do pełnionych ról. Styl myślenia jest niezmienny i trwały, zauważalny już w wieku przedszkolnym. 

Czym jest styl działania?

Styl działania wynika ze stylu myślenia oraz stopnia wykorzystania pozostałych perspektyw. Wspierające perspektywy wynikają z posiadanych doświadczeń, wartości czy przyzwyczajeń. Styl działania określa przyjmowaną postawę, przez co również preferowaną rolę w zespole. Wskazuje strategię Twojego działania. To już nie jest kwestia tylko spontanicznej reakcji. 

To określenie tego, czy preferujesz współpracę, czy pracę indywidualną, teorię czy praktykę, współzawodnictwo czy kompromis, itp. Z uwagi na to, co ma wpływ na kształtowanie stylu działania, może on zmieniać się i ewaluować w czasie. Proporcje perspektyw wspierających mogą zmieniać się pod wpływem doświadczeń i treningu.

Do czego przyda Ci się FRIS®?

Badanie jest doskonałą metodą, by poznać siebie na gruncie prywatnym oraz zawodowym. Pogłębia świadomość i uczy rozumienia odmienności. Badanie FRIS® pozwoli Ci zrozumieć jakiego typu informacje traktujesz jako najistotniejsze (priorytetowe) i która perspektywa dominuje w Twoim przypadku. FRIS® to też wiedza o preferencjach (perspektywach wspierających). Dopiero połączenie perspektywy dominującej z jedną (a czasem dwiema lub trzema) wspierającymi, daje pełen obraz Twojego stylu działania. 

Co zyskujesz?

 • Poprawisz komunikację, dzięki znajomości wszystkich stylów. 
 • Poznasz swoje atuty.
 • Poznasz obszary, na które warto zwrócić uwagę i warto nad nimi pracować.
 • Dowiesz się, jaka jest Twoja naturalna rola w zespole.
 • Dowiesz się, w jakich obszarach zawodowych możesz odnaleźć satysfakcję i spełnienie.  
 • Zobaczysz siłę w różnorodności.
Raport FRIS z omówieniem

Poznaj swoje silne strony i świadomie buduj swoją karierę.

 • Twoje atuty oparte na badaniach
 • Umiejętność korzystania ze swoich przewag
Rozwój kariery z raportem FRIS

Rozwijaj ścieżkę rozwoju zawodowego w oparciu o silne i słabe strony.

 • Przewaga na rynku pracy 
 • Cele możliwe do zrealizowania

   

Pakiet menedżerski z badaniem FRIS

Dowiesz się, czy stanowisko menedżerskie jest dla Ciebie.

 • Feedback umożliwiający rozwój
 • Silne strony jako drogowskazy